Krzyżackie zamki

04, sie 2021 by admin in W drogę     No Comments

Zamek krzyżacki w Ostródzie

Krzyżacy zostali sprowadzenie na ziemie Polskie przez księcia Konrada Mazowieckiego w 1228 roku w celu podboju i chrystianizacji Prus. Konrad mazowiecki oddal im w dzierżawę ziemię chełmińska i michałowską, które zostały bazą wypadową do podboju Prus i zapleczem gospodarczym zakonu. Taktyka zakonu polegała na tym, że likwidowano opór na pewnym terenie i szybko budowano warownie ziemno drewniane. Z tak umocnionych pozycji można było się bronić, chroniąc również przyległe terytorium. Zamek krzyżacki z drewna był budowlą przejściową. Jeśli w okolicy panował spokój, przystępowano do budowy zamku murowanego. Przygotowania do budowy trwały kilka lat, ponieważ trzeba było zorganizować produkcje materiałów budowlanych, nagromadzić ich odpowiednia ilość, a to wymagało czasu. Część zaplecza gospodarczego tworzono specjalnie dla celów budowy zamku, a po jego wybudowaniu likwidowano. Tak działo się na przykład z niektórymi cegielniami. Zamek wybudowany, więc popyt na cegły malał, takie działanie wydaje się racjonalne.

Budowa zamku z cegieł trwała dłużej – od kilku do kilkudziesięciu lat. W tym czasie względnie szybko budowano zręby warowni umożliwiające jej użytkowanie chociażby w minimalnym stopniu. W późniejszych latach zamki rozbudowywano. Budowano dodatkowe skrzydła, podwyższano mury, budowano lub pogłębiano fosę, wzmacniano mury itd. Z czasem przystosowywano zamki do obrony z użyciem broni palnej i dział. Największe zamki to oczywiście główna siedziba zakonu w Malborku oraz zamki komturów, zwłaszcza pogranicznych. Zamki urzędników zakonnych mniejszej rangi, na przykład krzyżackich prokuratorów lub wójtów, były mniejsze i budowane wg potrzeb. Typowy zamek krzyżacki budowany był na planie prostokąta, docelowo z trzema lub czterema skrzydłami otaczającymi wewnętrzny dziedziniec. Obok zamku właściwego budowano przedzamcze jako mieszkania dla obsługi, zaplecze gospodarcze zamku, stajnie, budynki pomocnicze. Podzamcze również było umocnione, otoczone murami i wpisane w system obrony zamku. Takim zamkiem był na przykład zamek w Gniewie, albo w Nidzicy – typowe zamki krzyżackie.