Zamki Dolnego Śląska

27, gru 2019 by admin in W drogę     No Comments

Zamek Grodziec

Gdzie w Polsce jest najwięcej zamków i pałaców? Oczywiście na Dolnym Śląsku. Od wczesnego średniowiecza ten region był łakomym kąskiem dla wielu władców, zwłaszcza, że był rozdrobniony na wiele księstw. Naturalną koleją rzeczy dochodziło na tym terenie do walk i wojen sąsiedzkich albo o szerszym zasięgu. Trzeba było się bronić, a w tym czasie najlepiej do tego nadawały się zamki. Budowano więc zamki, a także dwory obronne i wieże rycerskie. Dolny Śląsk to region bogaty, więc książąt, a nawet bogatszych rycerzy stać było na zamki, zwłaszcza, że budowano je z miejscowego budulca, jakim jest kamień. Stosowano różne minerały, nie zawsze był to granit, stąd dolnośląskie zamki miały różne kolory i odcienie, zwłaszcza zamki budowane w średniowieczu. Zamki średniowieczne budowano w miejscach posiadających naturalne walory obronne, a więc zazwyczaj na wzgórzu. Przykładem może być zamek Chojnik, zamek Bolczów albo zamek Grodziec, które powstawały na wzgórzach, na które nawet dzisiaj trudno wejść, a co dopiero zdobywać.

Na Dolnym Śląsku budowano bardzo dużo zamków, ale przetrwała zaledwie część. Zniszczone zamki nie zawsze były odbudowywane, ponieważ traciły znaczenie militarne na skutek zmian terytorialnych albo po prostu naturalnej zmiany techniki wojennej. Porzucone zamki stopniowo zamieniały się w ruiny. Znaczna część zamków została przebudowana na zamki w stylu renesansowym, zachowujące walory obronne. Pretekstem bywały zniszczenia wojenne albo pożar. Od XVII wieku przebudowywano zamki na pałace, ponieważ ówczesna technika wojenna sprawiała, że zamki były trudniejsze do obrony, a wojny prowadziło się nieco inaczej. Stąd też szacuje się, że pozostało niecałe sto zamków, tyle znajdziemy w wyszukiwarkach na hasło „zamki Dolny Śląsk”. Pewna ich część jest zamkami tylko z nazwy, ponieważ już przed wiekami w czasie przebudowy usunięto umocnienia obronne, zachowując jednak bryłę budowli zamkowej. Przykładem takiego zamku może być zamek Czocha albo zamek Książ.

Zamek Książ

Zamek Książ został zbudowany w XII wieku przez księcia świdnicko-jaworskiego. Zamek zmieniał właścicieli, był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany, ale nie uniknął losu wielu zamków w czasie wojny trzydziestoletniej, kiedy był plądrowany kilkakrotnie. Po wojnie część umocnień zlikwidowano i założono podziwiane dzisiaj ogrody tarasowe. W latach 1705-32 zamek przebudowano w stylu barokowym. W latach 1909-1923 dokonano kolejnej przebudowy, dobudowano również jedno skrzydło. Zamków przebudowanych dość głęboko jest na Dolnym Śląsku wiele. Czasem są to tylko zamki z nazwy, po przebudowach bardziej przypominają pałace.