Zamki Joannitów w Polsce

03, sie 2021 by admin in W drogę     No Comments

Zamek w Słońsku

Na ziemiach polskich (współcześnie) działały trzy zakony rycerskie: Krzyżacy, Templariusze i Joannici. Templariusze obecni byli dość krótko, a po rozwiązaniu zakonu ich majątek przejął kościół, poszczególni władcy oraz w dużej części Joannici. W efekcie na północnym wschodzie dzisiejszej Polski doszło do dość dużego zagęszczenia komandorii Joannitów, które zaczęły obierać własnego zwierzchnika. Ten stan się pogłębiał, aż zostało to usankcjonowane powstaniem Baliwatu Brandenburskiego, na który wpływ mieli margrabiowie, później elektorzy brandenburscy. Jeśli chodzi o zamki, to właśnie Joannici z Baliwatu budowali zamki, które przetrwały do dzisiaj chociaż w różnej formie, a jednym z takich zamków jest zamek w Łagowie.

Jednym z zamków gorzej zachowanch jest zamek w Słońsku, zakupiony razem z majątkiem w 1426 roku. Był to niewielki zameczek, który Joannici rozbudowali i przystosowali na siedzibę Baliwatu. W XVI wieku praktycznie zbudowali zamek od nowa otaczając go murami i fosą. Zamek zniszczony został w czasie wojny trzydziestoletniej i odbudowany w drugiej połowie XVII wieku. Powstała wówczas barokowa rezydencja, chociaż fosę i mury obronne pozostawiono i zlikwidowano dopiero pod koniec XVIII wieku. Niestety spłonął w 1975 roku i jest ruiną. Zobacz zdjęcia – https://discover.pl/zamek-joannitow-w-slonsku/ .

Dość duży zamek został zbudowany w Swobnicy w drugiej połowie XIV wieku jako siedziba komandorii. Zamek zbudowano nad brzegiem jeziora, które zasiliło fosę. Obok zamku było duże przedzamcze z budynkami pomocniczymi. Zamek w Swobnicy składał się z domu mieszkalnego, kaplicy i wysokiej wieży, budynki wpisane były w mur obwodowy. Po wojnie trzydziestoletniej zamek dostał się w ręce królowej Szwecji, a pod koniec XVII wieku kupiła go zona elektora brandenburskiego. Zamek przebudowano na barokową rezydencję, od drugiej połowy XIX wieku była to rezydencja królewska ( https://discover.pl/zamek-joannitow-w-swobnicy/ ).

Joannici z Baliwatu Brandenburskiego mieli dużą autonomię w ramach zakonnego Przeoratu Niemiec, a jednocześnie byli silnie związani z domem panującym w Brandenburgii. Kiedy w XVI wieku władcy Brandenburgii przeszli na kalwinizm, uczynili to również Joannici z Baliwatu Brandenburskiego. Zakonnicy wchodzili w związki małżeńskie, a zakon nabierał charakteru świeckiego. Służba w zakonie to była szansa dla młodych szlachciców, którzy nie dziedziczyli rodowego majątku. Ostatecznie protestancki Zakon Joannitów został rozwiązany na początku XIX wieku i w połowie XIX wieku reaktywowany jako stowarzyszenie, majątku już nie odzyskał z wyjątkiem zamku w Słońsku.