Badanie CRP

13, lut 2018 by admin in Zdrowie     No Comments

Aby zrozumieć, kiedy jest zawał warto zbadać, czy nie jest podniesiony wynik CRP w badaniu surowicy krwi. Serce, aby pracować prawidłowo potrzebuje tlenu i pożywienia. Serce zaopatruje się przez niewielkiej średnicy naczynia, czyli tętnice wieńcowe. Tętnice wieńcowe w początkowych odcinkach biegną na powierzchni serca, w dalszych odcinkach ulegają rozgałęzieniu i wnikają do poszczególnych komórek mięśniowych. Cała struktura przypomina drzewo, która się rozgałęzia podobnie do niego, czyli grube konary na zewnątrz a wewnątrz coraz cieńsze gałązki. Płynąca tętnicami natleniona krew przekazuje tlen i pożywienie ciężko pracującym komórkom serca, a odbiera od nich dwutlenek węgla i produkty przemiany materii.

Problem polega na tym, że naczynia wieńcowe, czyli te, które zaopatrują serce w krew, są najbardziej narażone na zmiany miażdżycowe. Miażdżyca w tętnicach wieńcowych to po prostu znana choroba wieńcowa, jest to największa i najważniejsza przyczyna udarów, zawałów a przez to i zgonów w naszym kraju. Mechanizm miażdżycy jest jednak dość skomplikowany. Wiadomo jednak, co sprzyja jej powstawaniu najbardziej oprócz genetycznych skłonności, jeszcze palenie papierosów, zła dieta obfita w tłuszcze, podwyższone ciśnienie krwi oraz zbyt mała aktywność fizyczna. Zawał dopada nas wówczas gdy dochodzi do zatkania którejś z tętnic wieńcowych. Jednym z przydatnych badań, jest badanie CRP.

Więcej – http://www.ugier.czeladz.pl/zdrowie/serce-slabnie/