Morfologia – zadbaj o swoje zdrowie

15, lip 2017 by admin in Zdrowie     No Comments

krew

Badania krwi to najbardziej podstawowe z badań. Morfologia do tego typu badań należy i jest ona bardzo często wykonywanym badaniem.

Aktualne możliwości analityczne umożliwiają ocenę wszystkich elementów morfotycznych krwi. Do elementów tych zaliczamy: erytrocyty (krwinki czerwone – RBC), leukocyty (krwinki białe – WBC) oraz tromobocyty (płytki krwi – PLT). W czasie analizy otrzymanej podczas poboru krwi oceniane są ich cechy morfologiczne (wielkość, objętość, masa), ale również ogólna ilość. Otrzymany wynik zawiera ponadto ilość hemoglobiny (odpowiada ona za transport tlenu i dwutlenku węgla) oraz wysokość hematokrytu (stosunek ilości erytrocytów do ilości krwi). Nie wszystkie wyniki pozwalają na jednoznaczną diagnozę, zwłaszcza jeśli są oceniane osobno. Tak jest w przypadku oceny płytek krwi, gdzie poszczególne wyniki należy oceniać jako całość.

krew

Analiza wyników umożliwia wykrycie podstawowych chorób jakimi są np. anemia (obniżona ilość erytrocytów/ zawartości hemoglobiny), alergia (eozynofilia, ponadto wykonuje się badanie oznaczenia stężenia immunoglobulin klasy E) czy skaza krwotoczna płytkowa (zazwyczaj obniżona ilość trombocytów w przypadku skazy związanej z małopłytkowością).

Ponadto badanie morfologiczne zlecane jest w celu oceny stanu zapalnego organizmu. Ze względu na specjalizację leukocytów – wzrost odpowiedniej z klas umożliwia stwierdzenie (prawdopodobne) patogennego czynnika (np. eozynofilia czyli wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych występuje w przebiegu zakażeń pasożytniczych).

Więcej: http://www.hotmebel.pl/zdrowie/podwyzszone-pdw-mpw-p-lcr/